Persinformatie

De volgende leden van het bestuur van de vFAS kunnen worden benaderd voor actuele informatie over de vereniging.

Dianne Kroezen - voorzitter vFAS

Mevrouw mr. D.J.I. Kroezen - voorzitter vFAS
Fam. Advocaten
WTC, Strawinskylaan 263, 1077 XX AMSTERDAM
Telefoon: 020-2613770
E-mail: kroezen@famadvocaten.nl

Lonneke Timmermans - bestuurslid vFAS

Mevrouw mr L.S. Timmermans – bestuurslid vFAS
SmeetsGijbels Amsterdam
Telefoon: 020-5747722
Fax: 020-5747733
E-mail: lonneke.timmermans@smeetsgijbels.com