Persinformatie

De volgende leden van het bestuur van de vFAS kunnen worden benaderd voor actuele informatie over de vereniging.

Dianne Kroezen

Mevrouw mr. D.J.I. Kroezen - voorzitter vFAS
Fam. Advocaten
WTC, Strawinskylaan 263, 1077 XX AMSTERDAM
Telefoon: 020-2613770
E-mail: kroezen@famadvocaten.nl

Saskia Braun Mevrouw mr S.C. Braun – bestuurslid vFAS
SmeetsGijbels Rotterdam
Telefoon: 010-2666666
E-mail: saskia.braun@smeetsgijbels.com