Persinformatie

De volgende leden van het bestuur van de vFAS kunnen worden benaderd voor actuele informatie over de vereniging.

Dianne Kroezen

De heer A.D. Leuftink - voorzitter vFAS
LINK Advocaten Amsterdam
Telefoon: 020-2610002
E-mail: aleuftink@linkadvocaten.nl

Saskia Braun Mevrouw mr S.C. Braun – bestuurslid vFAS
SmeetsGijbels Rotterdam
Telefoon: 010-2666666
E-mail: saskia.braun@smeetsgijbels.com