15-11-2018 Reactie vFAS modernisering gefinancierde rechtshulp

‘Modernisering gefinancierde rechtshulp, een uitholling van de rechtsstaat?’

Den Haag – Minister van Rechtsbescherming Sander Dekker streeft naar minder procedures en meer oplossingen. De toegenomen juridisering biedt volgens hem niet altijd een oplossing voor de onderliggende moeilijkheden. De vFAS (Vereniging voor Familie- en Erfrechtadvocaten en Scheidingsmediators) onderschrijft dit standpunt van de Minister. In de afgelopen vijftien jaar heeft de vFAS in Nederland scheidingsmediation op de kaart gezet: specialistische juridische kennis én kennis over de emotionele kant van een scheidingsproces, om een scheiding goed en respectvol af te kunnen wikkelen. Deze multidisciplinaire aanpak heeft echter niet tot hogere vergoedingen geleid. De door de Staat gefinancierde rechtshulp is door de jaren heen alleen maar verder uitgehold.

‘Minder procedures, meer oplossingen’ is het credo van de Minister: ‘Sneller en effectiever en laagdrempeliger’. Op welke wijze de toegang tot de rechter is gewaarborgd is echter volstrekt onduidelijk. Ook plaatst de vFAS vraagtekens bij de door de Minister beoogde triage door een ‘onafhankelijke instantie die moet beoordelen of gefinancierde rechtshulp echt nodig is’. De vFAS ondersteunt het standpunt van de Minister dat een succesvolle bemiddeling gehonoreerd moet worden. Soms is een procedure echter noodzakelijk. Het familierecht is inmiddels dusdanig complex dat het een illusie is dat alle geschillen zich lenen voor alternatieve geschilbeslechting. Internationalisering, alternatieve gezinsvormen, maar ook complexe wetgeving laten zich niet rijmen met de visie van de Minister om een halt toe te roepen aan de juridisering van de samenleving. Ook is het niet duidelijk op welke wijze de Minister de kwaliteit van de door hem gewenste spreekuren in winkelcentra en bibliotheken waarborgt.  

De vFAS maakt zich zorgen dat de specialistische kennis en kunde van de familierechtadvocaat/scheidingsmediator niet meer beschikbaar zal zijn voor on- en mindervermogenden in Nederland. Als het rapport van de Commissie van der Meer niet gevolgd zal worden is het nog maar de vraag of er überhaupt nog sprake zal zijn van een fatsoenlijk stelsel van gefinancierde rechtshulp.

vFAS, vereniging Familie- en erfrecht Advocaten Scheidingsmediators

Alexander Leuftink

voorzitter