Gedragsregels

De leden van de vFAS zijn allen advocaat en vanuit die hoedanigheid onderworpen aan de regels van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA).

Daar er door de NOvA geen regels voor de mediator zijn opgesteld, heeft de vFAS zelf gedragsregels opgesteld waaraan de vFAS-advocaat-(scheidings)mediator zich tijdens een mediation dient te houden. Deze regels treft u hieronder aan.

Gedragsregels downloaden