Aanmelden

Indien u zich wenst aan te melden voor het aspirant-lidmaatschap van de vFAS wordt u verzocht onderstaand aanmeldingsformulier volledig ingevuld aan het secretariaat van de vFAS toe te zenden.

Het aspirant-lidmaatschap wordt verleend voor een periode van maximaal drie jaar. In die tijd dienen aspirant-leden de volgende opleidingen te volgen:

  • Juridische Opleiding Familierecht (JOF)
  • Mediation Opleiding (MO)
  • Juridische Specialisatieopleiding Familierecht (JSOF)
     

De datum van ingang van het aspirant-lidmaatschap is gekoppeld aan de startdatum van het bovenstaande opleidingstraject c.q. de eerste cursusdag van de eerste verplicht gestelde opleiding, de JOF.
Voor meer informatie over de opleidingen zie Ontwikkelingstraject.

Kosten lidmaatschap en aanmelding
Het contributiebedrag wordt jaarlijks tijdens de Algemene Vergadering opnieuw vastgesteld.
Voor het jaar 2018 is de contributie vastgesteld op € 515,- exclusief BTW.

Aanmeldingsformulier Aspirant-Lidmaatschap
(aanmelding geldt tevens voor de verplicht gestelde opleidingen)

Uw gegevens
Aangemelde verklaart dat hij/zij:

 

In het kader van het lidmaatschap de vFAS is het noodzakelijk dat de vFAS persoonsgegevens verwerkt. Door het indienen van onderstaand aanmeldformulier voor het lidmaatschap van de vFAS, verleent u de vFAS toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken conform de privacyverklaring van de vFAS . Voor de privacyverklaring : klik hier

 

CAPTCHA
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.