Aanmelden

Indien u zich wenst aan te melden voor het aspirant-lidmaatschap van de vFAS wordt u verzocht onderstaand aanmeldingsformulier volledig ingevuld aan het secretariaat van de vFAS toe te zenden.

Bij de aanmelding dient een keuze te worden gemaakt in het volgen van het opleidingstraject dat leidt tot registratie als vFAS-advocaat mediator familierecht of dat leidt tot registratie als vFAS-advocaat Erfrecht.

Het aspirant-lidmaatschap wordt verleend voor een periode van maximaal drie jaar. In die tijd dienen de volgende opleidingen te worden gevolgd:

Voor registratie als vFAS-lid advocaat mediator familierecht zijn dit de opleidingen:

  • Juridische Opleiding Familierecht (JOF);
  • Mediation Opleiding (MO);
  • Juridische Specialisatieopleiding Familierecht (JSOF).

 

Voor registratie als vFAS-lid advocaat erfrecht zijn dit de opleidingen:

  • Juridische Specialsiatieopleiding Erfrecht (JSOE);
  • Vaardigheden Opleiding (VO);
  • Huiswerkopdrachten onderdelen HVR en Afstamming van de JOF.

 

De datum van ingang van het aspirant-lidmaatschap is gekoppeld aan de startdatum van de eerste hierboven genoemde opleiding van het gekozen opleidingstraject c.q. de eerste cursusdag van de eerste verplicht gestelde opleiding van het desbetreffende traject.
Voor meer informatie over de opleidingen zie Ontwikkelingstraject.

Kosten lidmaatschap en aanmelding
Het contributiebedrag wordt jaarlijks tijdens de Algemene Vergadering opnieuw vastgesteld.
Voor het jaar 2019 is de contributie vastgesteld op € 515,- exclusief BTW.

Aanmeldingsformulier Aspirant-Lidmaatschap
(aanmelding geldt tevens voor de verplicht gestelde opleidingen)

Uw gegevens
Aspirant lidmaatschap
Aangemelde verklaart dat hij/zij:

 

In het kader van het lidmaatschap de vFAS is het noodzakelijk dat de vFAS persoonsgegevens verwerkt. Door het indienen van onderstaand aanmeldformulier voor het lidmaatschap van de vFAS, verleent u de vFAS toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken conform de privacyverklaring van de vFAS . Voor de privacyverklaring : klik hier

 

CAPTCHA
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.