Voorwaarden lidmaatschap

De vFAS kent drie ledencategorieën:

 • Aspirant-lid;
 • Lid-advocaat erfrecht;
 • Lid-advocaat mediator familierecht.
   

Aspirant-leden dienen:

 • direct voorafgaande aan de aanvraag minimaal drie jaren onafgebroken als advocaat staan ingeschreven;
 • in het bezit zijn van een stageverklaring;
 • vanaf de twee jaar voorafgaande aan de aanvraag jaarlijks minimaal 736 uur als advocaat werkzaam te zijn op het gebied van het personen-, familie- en /of erfrecht.
   

Aspirant-leden Erfrecht zijn verplicht om binnen drie jaren na toetreding aan alle vereisten voor het lidmaatschap vFAS-advocaat erfrecht te voldoen waaronder:

 • het met goed gevolg hebben afgerond van de Juridische Specialisatieopleiding Erfrecht (JSOE);
 • het met goed gevolg hebben afgerond van de Vaardigheden Opleiding (VO) - indien het (aspirant-) lid de MO van de vFAS positief heeft afgerond wordt automatisch aan dit vereiste voldaan;
 • een positieve beoordeling hebben behaald voor de huiswerkopdrachten van de JOF van de onderwerpen HVR en Afstamming - indien het (aspirant-) lid de JOF positief heeft afgerond wordt automatisch aan dit vereiste voldaan).

 

Aspirant-leden advocaat familierecht zijn verplicht om binnen drie jaren na toetreding aan alle vereisten voor het lidmaatschap vFAS-advocaat mediator familierecht te voldoen waaronder:

 • het met goed gevolg hebben afgerond van de Juridische Opleiding Familierecht (JOF);
 • het met goed gevolg hebben afgerond van de Mediation Opleiding (MO);
 • het met goed gevolg hebben afgerond van de Juridische Specialisatieopleiding Familierecht (JSOF).

 

Deze opleidingen worden georganiseerd door het door de vFAS opgerichte Instituut voor Mediation en Familierecht Opleidingen (IMFO). Voor nadere informatie over deze opleidingen klikt u door naar het Ontwikkelingstraject.

 

Behoud (aspirant-) lidmaatschap

 • Voor het behoud van het (aspirant-) lidmaatschap dient het (aspirant-) lid advocaat erfrecht vanaf het jaar volgend op dat waarin het aspirant-lidmaatschap is ingegaan, jaarlijks 10 juridische opleidingspunten op het gebied van het erfrecht te behalen, alsmede jaarlijks 8 intervisiepunten op het gebied van de ethische vaardigheidsaspecten van procedures, advisering, onderhandeling en overleg te behalen.
 • Voor het behoud van het aspirant-lidmaatschap dient het aspirant-lid advocaat familierecht vanaf het jaar volgend op dat waarin het aspirant-lidmaatschap is ingegaan, jaarlijks 10 juridische opleidingspunten op het gebied van het personen- en familierecht te behalen, alsmede jaarlijks 8 intervisiepunten op het gebied van mediation en/of de ethische vaardigheidsaspecten van procedures, advisering, onderhandeling en overleg te behalen.
 • Voor het behoud van het vFAS-lidmaatschap mediator Familierecht  is het lid voorts verplicht tot het jaarlijks up-to-date houden van de mediationvaardigheden door deelname aan opleidingen op het gebied van scheidingsmediation (6 punten).