Klachtenreglement

Indien u onverhoopt niet tevreden bent over de wijze waarop de mediation is verlopen, kunt u een klacht indienen bij het bestuur van de vFAS. Het bestuur tracht vervolgens in een gesprek met u en de mediator, tot een oplossing van het geschil te komen. Vaak lukt het het geschil op deze wijze op te lossen. Indien het geschil echter toch blijft bestaan kunt u uw klacht indienen bij de Stichting Tuchtrecht Scheidingsmediation. Het vFAS-Klachtenreglement treft u bijgaand aan. Klachten kunt u kenbaar maken bij het secretariaat van de vFAS via het contactformulier.

Klachtenreglement downloaden

Verwerking Persoonsgegevens bij klachten