Gedragscode voor de vFAS-advocaat

Voor de leden van de vFAS bestaat, naast de gedragsregels voor de advocatuur van de NOvA en de gedragscode van de Raad voor Rechtsbijstand (zie bijlage 4) voor familierechtadvocaten die op basis van een toevoeging een cliënt willen kunnen bijstaan in een familiezaak, ook de gedragsregels voor de vFAS-advocaat-scheidingsmediator die optreedt als mediator en twee partijen bijstaat.

Aanvullend op bovenstaande gedragsregels is sinds 8 juni 2017 tevens de Gedragscode voor de vFAS-advocaat van toepassing.

  • De vFAS is van mening dat van een familie- en erfrechtadvocaat van de vFAS een specifieke attitude verwacht mag worden.
     
  • De vFAS beoogt met deze gedragscode bij te dragen aan een passende praktijkuitvoering van de familierechtadvocaat.
     
  • De vFAS heeft niet de bevoegdheid om normen mee te geven aan alle advocaten die zich met het familierecht bezighouden. Toch is de vFAS van mening dat deze normen voor alle familierechtadvocaten en niet voor alleen advocaten van de vFAS zouden moeten gelden.
     

Gedragscode downloaden