Diversiteitsverklaring vFAS

Als de specialisatievereniging op het gebied van familie- en erfrecht in Nederland hebben wij ongeveer 950 leden met verschillende opvattingen en achtergronden. Diversiteit lijkt hiermee een gegeven en zelfs een vanzelfsprekendheid. Dat is het echter niet. Bewustwording van diversiteit is een eerste stap om te streven naar een inclusieve vereniging. Een vereniging waar een ieder zichzelf kan zijn.

Als vereniging willen wij door ondertekening van een diversiteitsverklaring stilstaan bij het verleden, bewustwording  vragen voor diversiteit onder onze leden en inclusiviteit onderschrijven, uitdragen en borgen.

Download hier het document