Voorwaarden lidmaatschap

De vFAS kent twee ledencategorieën:

 • Aspirant-lid;
 • Lid-scheidingsmediator.
   

Aspirant-leden dienen:

 • direct voorafgaande aan de aanvraag minimaal drie jaren onafgebroken als advocaat staan ingeschreven;
 • in het bezit zijn van een stageverklaring;
 • vanaf de twee jaar voorafgaande aan de aanvraag jaarlijks minimaal 736 uur als advocaat werkzaam te zijn op het gebied van het personen- en familierecht.
   

Aspirant-leden zijn verplicht om binnen drie jaren na toetreding aan alle vereisten voor het lidmaatschap te voldoen waaronder:

 • het met goed gevolg hebben afgerond van de Juridische Opleiding Familierecht;
 • het met goed gevolg hebben afgerond van de Mediation Opleiding;
 • het met goed gevolg hebben afgerond van de Juridische Specialisatieopleiding Familierecht.
   

Deze opleidingen worden georganiseerd door het door de vFAS opgerichte Instituut voor Mediation en Familierecht Opleidingen (IMFO). Voor nadere informatie over deze opleidingen klikt u door naar het Ontwikkelingstraject.

Lid- advocaat scheidingsmediators dienen:

 • minimaal vijf jaren als advocaat staan ingeschreven;
 • in het bezit zijn van een stageverklaring;
 • jaarlijks minimaal 736 uur als advocaat werkzaam te zijn op het gebied van het personen- en familierecht en dit in de afgelopen drie jaren ook hebben gedaan;
 • het met goed gevolg hebben afgerond van de Juridische Opleiding Familierecht;
 • het met goed gevolg hebben afgerond van de Mediation Opleiding;
 • het met goed gevolg hebben afgerond van de Juridische Specialisatieopleiding Familierecht.
   

Behoud aspirant-lidmaatschap of lidmaatschap-scheidingsmediation

Voor het behoud van het aspirant-lidmaatschap dient het aspirant-lid vanaf het jaar volgend op dat waarin het aspirant-lidmaatschap is ingegaan, jaarlijks 10 juridische opleidingspunten op het gebied van personen- en familierecht te behalen.

Voor het behoud van het lidmaatschap-scheidingsmediation van de vFAS is het lid-scheidingsmediator naast de 10 juridische opleidingspunten op het gebied van personen- en familierecht, tevens verplicht tot het jaarlijks deelnemen aan intervisiebijeenkomsten (6 punten) en het up-to-date houden van de mediationvaardigheden door deelname aan opleidingen op het gebied van scheidingsmediation (6 punten).