vFAS Enquête wet herziening partneralimentatie

Grote veranderingen partneralimentatie: Wie wordt daar beter van?
 

Per 1 januari 2020 gaat er veel veranderen rondom partneralimentatie. De duur voor partneralimentatie gaat flink omlaag en de fiscale aftrekbaarheid wordt stapsgewijs afgebouwd. De gevolgen van deze nieuwe wetgeving zijn ingrijpend, zowel voor de ontvanger als voor de betaler.
 

Download hier de resultaten van de
vFAS Enquête wet herziening partneralimentatie

 

Nu nog 12 jaar
Als een van de ex-partners na echtscheiding niet in staat is zelfstandig in het levensonderhoud te voorzien, kan aanspraak worden gemaakt op partneralimentatie. Of die kan worden vastgesteld, is afhankelijk van de financiële draagkracht van de andere partner, waarbij kinderalimentatie altijd voor gaat. De maximale partneralimentatie termijn is nu nog 12 jaar. Dit gaat per 1 januari 2020 veranderen.

Niet meer van deze tijd
De afgelopen jaren is de maatschappelijke opvatting over partneralimentatie veranderd. Hoewel het verschil in inkomen tussen mannen en vrouwen nog altijd groot is, zijn steeds meer vrouwen financieel zelfstandig. Een alimentatieduur van 12 jaar vindt men niet meer van deze tijd en wordt vanaf volgend jaar teruggebracht naar de helft van de duur van het huwelijk met een maximum van 5 jaar.

Hierop zijn uitzonderingen wanneer 1) de kinderen jonger zijn dan twaalf jaar, 2) er sprake is van een huwelijk van minimaal vijftien jaar, waarbij de alimentatiegerechtigde binnen tien jaar recht krijgt op AOW of 3) er sprake is van een huwelijk van minimaal vijftien jaar en de alimentatiegerechtigde geboren is op of vóór 1 januari 1970.

Schrijnende gevallen
De vereniging van Familie- en Erfrecht Advocaten Scheidingsmediators (vFAS) is voorstander van de wetswijziging, omdat die aansluit bij de huidige tijd. Alexander Leuftink, voorzitter van de vFAS: “Als je weet dat 40% van alle huwelijken eindigt in een scheiding, is het belangrijk dat er gestuurd wordt op arbeidsparticipatie en economische zelfredzaamheid. Bovendien is een periode van maximaal 5 jaar beter te overzien voor beide partners.  Maatwerk blijft belangrijk. Er zijn situaties denkbaar waarin de wet niet goed uitpakt. Voor dergelijk schrijnende gevallen moet het mogelijk zijn om van de wet af te wijken. Hiervoor is een zogenaamde hardheidsclausule opgenomen in de wet. Hoe deze in de praktijk uit zal pakken, wordt aan de rechtspraak overgelaten en is nu nog onduidelijk.

Partneralimentatie herzien door lagere aftrek?
Ook verandert de fiscale aftrek voor partneralimentatie. Nu is de betaalde partneralimentatie nog aftrekbaar tegen maximaal 51,7%. Vanaf 1 januari 2020 wordt dit tarief stapsgewijs verminderd naar 37,05% in 2023. De kans is groot dat de bestaande partneralimentatieverplichtingen hierdoor niet meer kunnen worden nagekomen.

Deze maatregel zou de schatkist € 43 miljoen moeten opleveren. Het lijkt echter waarschijnlijk dat de schatkist de rekening zelf gepresenteerd krijgt. Als immers de partneralimentatie omlaag moet, zal een toenemend beroep worden gedaan op fiscale toeslagen en in het uiterste geval op de rechtspraak.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? De gespecialiseerde familierechtadvocaten van de vFAS zijn op de hoogte van de nieuwe wetgeving en kunnen voor u een (her)berekening maken en adviseren wat u het beste kunt doen in uw specifieke situatie. Alle vFAS  familierechtadvocaten vindt u op www.verder-online.nl. Meer informatie over de vFAS vindt u op www.verenigingfas.nl.