Structuur vereniging

Bestuur

De vereniging heeft een bestuur dat op dit moment bestaat uit zes leden van de vFAS. Het bestuur wordt voor de uitvoering van alle activiteiten ondersteund door het secretariaat en door vaste- en/of ad-hoc-commissies bestaande uit leden van de vereniging.vFAS bestuur 2019

De bestuursleden zijn:

De heer mr. A.D. Leuftink - voorzitter

Mevrouw mr. A.H. van Haga- vice-voorzitter
 en secretaris
Mevrouw mr. S.C. Braun
Mevrouw mr. K.H.P. Selcraig
Mevrouw mr. L. Berghuis-Knijff - penningmeester
Mevrouw mr. M. Warnink
Mevrouw mr. T M. Coppes

U kunt contact opnemen met het secretariaat via 070 - 362 62 15 of info@verenigingfas.nl.


Regio's
Landelijk is de vereniging ingedeeld in regio’s die kennismakings- en kennisuitwisselingsbijeenkomsten organiseren voor de leden van de desbetreffende regio. In iedere regio zijn meerdere regio-coördinatoren die als aanspreekpunt voor de leden fungeren en tevens verantwoordelijk zijn voor de organisatie van de regio-activiteiten. Tweemaal per jaar vindt overleg tussen het bestuur en de regiocoördinatoren plaats.

Structuurschema vFAS
Download hier de pdf versie van het schema

structuurschema vFAS