Opleidingsinstituut IMFO

Op 1 januari 2000 is door de verenigingFAS het Instituut voor Mediation en Familierecht Opleidingen (IMFO) opgericht welk instituut de opleidingsactiviteiten voor de vFAS uitvoert. IMFO wordt aangestuurd door het bestuur, dat gelijk is aan het bestuur van de vFAS.
De opleidingsactiviteiten van IMFO richten zich op dit moment uitsluitend op het aanbieden van opleidingen en trainingen voor de (aspirant-)leden van de vFAS:

 • Juridische Opleiding Familierecht (JOF);
 • MediationOpleiding (MO);
 • Juridische Specialisatieopleiding Familierecht (JSOF;
 • Specialisatieopleiding Erfrecht;
 • Specialisatieopleiding Internationaal Privaatrecht;
 • vFAS-jaarcongres (jaarlijks congres voor alle leden waar zowel juridische- als vaardigheden workshops kunnen worden gevolgd);
 • Opleiding tot Bijzondere Curator;
 • Opleiding Jeugdrecht;
 • Verdiepingstrainingen en –cursussen op het gebied van het personen- en familierecht en/of mediation;
 • Regio- en Intervisiebijeenkomsten.
   

Informatie over de opleidingsactiviteiten kunt u vinden op de website: www.imfo.nl. Daarnaast wordt actuele informatie over cursussen en data e.d. over het algemeen digitaal onder de leden verspreid door publicaties in de vFAS-FLITS (digitale nieuwsbrief) en de Opleidingsbulletins van IMFO (ad-hoc).