Ontwikkelingstraject tot vFAS-erfrecht specialist

Ontwikkelingstraject tot vFAS-advocaat Erfrecht / behoud registratie

Om als vFAS-advocaat Erfrecht bij de vereniging te worden geregistreerd en als zodanig geregistreerd te blijven, dient het volgende traject en de volgende voorwaarden in acht te worden genomen.

 1. Toegelaten worden tot aspirant-lid advocaat van de verenigingFAS.
 2. Met goed gevolg afsluiten van de Juridische Specialisatieopleiding Erfrecht (JSOE)
 3. Met goed gevolg afsluiten van de Vaardigheden Opleiding (VO)
 4. Met goed gevolg afsluiten van de huiswerkopdrachten HVR en Afstamming van de JOF
 5. Voldoen aan het Reglement Opleidingen (RO) van de vereniging.
   

Klik hier om naar het aanmeldformulier te gaan om u in te schrijven als aspirant-lid van de vFAS. Bekijk ook de geldende lidmaatschapsvoorwaarden van de vFAS.
 

1. Toegelaten worden tot aspirant-lid advocaat van de verenigingFAS.
 
Voorwaarden voor het aspirant-lidmaatschap advocaat van de vFAS:

 1. op het moment van aanvraag, gedurende tenminste drie jaar onafgebroken staan ingeschreven als advocaat overeenkomstig het bepaalde in de advocatenwet;
 2. in het bezit zijn van een stageverklaring;
 3. jaarlijks minimaal 736 uur als advocaat werkzaam zijn op het gebied van het erfrecht en dit tenminste gedurende de twee aan de aanvraag voorafgaande jaren zijn geweest.
   

Aspirant-leden advocaat die de registratie tot vFAS-advocaat Erfrecht wensen te behalen, zijn verplicht om binnen drie jaren na toetreding aan alle vereisten voor het vFAS lidmaatschap-advocaat Erfrecht  te voldoen, waaronder het in onderstaande volgorde met goed gevolg afronden van:

2. Met goed gevolg afsluiten van de Juridische Specialisatie Opleiding Erfrecht (JSOE).
 
Voorwaarden voor deelname aan deze opleiding:

 • De cursist dient als aspirant-lid tot de vFAS zijn toegelaten.

Cursusbelasting
De opleiding heeft een doorlooptijd van ca. negen maanden en bestaat uit 4 cursusblokken van twee dagen incl. (kort) avondprogramma en 2 losse cursusdagen die maandelijks plaatsvinden. Voor iedere cursusdag en/of voor ieder onderdeel dient een huiswerkopdracht te worden gemaakt die wordt beoordeeld. De opleiding wordt afgesloten met een mondeling examen.
 
Toelichting inhoud opleiding
De opleiding heeft betrekking op het Erfrecht en omvat – in ieder geval – de navolgende onderwerpen:

 • Inleiding in het Erfrecht
 • Versterferfrecht
 • Gevolgen van de erfopvolging
 • De uitersre wil
 • Executele en Bewind
 • Dwingend ErfrechtIPR en Erfrecht
 • Fiscale Aspecten
 • Gemeenschap en verdeling
 • Vereffening
 • Procesrecht
   

De opleiding is afgestemd op de mate van deskundigheid die de vFAS van haar leden verlangt alsmede op de eisen van een goede praktijkuitoefening.
 In totaal zijn voor deze cursus aan opleidingspunten te behalen: PO-punten: 66 Juridisch.
De kosten voor deze cursus bedragen 4275,-- euro excl. BTW (wijzigingen voorbehouden). In de cursusprijs is begrepen onder meer het cursusmateriaal en de locatiekosten.

3. Met goed gevolg afsluiten van de Vaardigheden Opleiding

Voorwaarden voor deelname aan deze opleiding:

 • De cursist dient de JSOE met goed gevolg te hebben afgerond. Indien de advocaat de Mediation Opleiding van de vFAS positief heeft afgerond, wordt voor deze opleiding vrijstelling verleend.

Cursusbelasting
De opleiding bestaat uit 2 cursusblokken van 2 dagen incl. (kort) avondprogramma, welke na afloop van de JSOE plaatsvinden. Voor deze opleiding geldt een aanwezigheidsplicht.
 
Toelichting inhoud opleiding
De opleiding heeft betrekking op gesprekstechnieken en -vaardigheden met groepen. Tevens wordt aandacht besteed aan onderhandeltechnieken en emoties die gepaard gaan bij de afwikkling van nalatenschappen.

4. Met goed gevolg afsluiten van de huiswerkopdrachten van de onderwerpen HVR en Afstamming van de JOF

Indien de cursist de JOF van de vFAS met goed gevolg heeft afgerond wordt ontheffing voor dit onderdeel verleend.

5. Registratie vFAS-advocaat Erfrecht, behoud van de registratie.
 
Na registratie tot vFAS-lid advocaat Erfrecht blijven de opleidingsverplichtingen en het urencriterium zoals gesteld bij aanvang van het aspirant-lidmaatschap gelijk.

Opleidingspunten kunnen worden verkregen door deelname aan het vFAS-jaarcongres dat eenmaal per jaar door IMFO wordt georganiseerd, door deelname aan de regionale intervisiegroepen van de vFAS, door deelname aan verdiepingscursussen die door IMFO worden georganiseerd (zie: activiteiten en opleidingsprogramma) en/of door het volgen van scholingsactiviteiten die door andere aanbieders van cursussen en/of workshops op het gebied van het personen- en familierecht en scheidingsmediation worden georganiseerd.

Op alle opleidingen van IMFO zijn de Algemene Voorwaarden van IMFO van toepassing.