Ledencategorieën

De vereniging kent de volgende ledencategorieën.

 1. Aspirant-leden
 2. Leden
 3. Leden - advocaat mediator familierecht
 4. Leden - advocaat erfrecht
 5. Buitengewone leden
 6. Ereleden
   

Aspirant-leden

Op het moment dat een advocaat voldoet aan de voorwaarden (zie voorwaarden lidmaatschap), kan de advocaat als aspirant-lid tot de vereniging worden toegelaten. Dit aspirant-lidmaatschap wordt verleend voor een periode van drie jaar waarin het aspirant-lid wordt opgeleid tot specialist. Op het moment dat het vFAS-lid als specialist (vFAS-advocaat mediator familierecht of vFAS-advocaat erfrecht)  wordt geregistreerd, wordt het vFAS-lid tegelijkertijd als zodanig (extern) op de website bekend gemaakt.

Leden

Leden zijn advocaten die vóór de statutenwijziging van 1 januari 2008 reeds als (aspirant-)lid tot de vFAS waren toegetreden en uitsluitend de Juridische Specialisatieopleiding Familierecht (JSOF) hebben afgerond. Deze leden zijn per 1 januari 2008 verplicht gesteld om de Basisopleiding Scheidingsmediation te volgen doch zijn niet verplicht gesteld tevens de Specialisatieopleiding Scheidingsmediation te volgen. Deze leden staan bij de vFAS geregistreerd als vFAS-lid.

Leden-advocaat mediator familierecht

Leden-advocaat mediator familierecht zijn advocaten die de drie verplicht gestelde opleidingen hebben gevolgd en jaarlijks minimaal 736 uur als advocaat werkzaam zijn op het gebied van het personen- en familierecht en dit in de afgelopen vijf jaren ook hebben gedaan.

Leden-advocaat erfrecht

Leden-advocaat erfrecht zijn advocaten die het voor hen verplicht gestelde opleidingstraject hebben gevolgd en jaarlijks minimaal 736 uur als advocaat werkzaam zijn op het gebied van het erfrecht en dit in de afgelopen vijf jaren ook hebben gedaan.

Buitengewone leden

Dit kunnen zijn: docenten aan de door de vereniging verplicht gestelde specialisatieopleidingen en die geen advocaat zijn; rechters die affiniteit hebben met het personen- en familierecht; leden van de vereniging die niet meer als advocaat zijn ingeschreven danwel gepensioneerd zijn.

Ereleden

Dit zijn leden die zich op een of andere wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor de vereniging. Ereleden worden door de Algemene Vergadering benoemd.

De ereleden van de vereniging op dit moment zijn:

 1. Mevrouw mr M.C. Bijleveld-van der Slikke, raadsheer
 2. Mevrouw mr L.J.H. Gijbels, vFAS-lid-scheidingsmediator en werkzaam bij
 SmeetsGijbels
 3. De heer mr J.A.M.P. Keijser, vFAS-lid en werkzaam bij 
Hekkelman Advocaten en Notarissen
 4. De heer mr C.A.R.M. van Leuven, raadsheer
 5. De heer mr J.W.D. van Oldenborgh, gepensioneerd