Activiteiten- en Opleidingsprogramma vFAS

De vFAS leidt advocaten op tot gespecialiseerde vFAS-advocaat-mediators familierecht en tot gespecialiseerde advocaten in het Erfrecht. Deze (verplichte) opleidingstrajecten bestaan uit de Juridische Specialisatieopleiding(en) Familierecht (JOF en JSOF) én de Mediationopleiding (MO) voor de advocaat mediator Familierecht en uit de Juridische Specialisatieopleiding Erfecht (JSOE)  en de Vaardigheden Opleiding (VO) voor de Erfrechtadvocaat. Nieuw in 2019 is de vFAS accreditatie Internationaal Privaatrecht. De opleidingstrajecten worden verzorgd door het door de NOvA erkende opleidingsinstituut van de vFAS: IMFO, het Instituut voor Mediation en Familierecht Opleidingen.
 
Na deze (verplichte) opleidingstrajecten organiseert IMFO in het kader van het onderhouden van de kennis en de vaardigheden van de leden van de vFAS:

  • verdiepings- en opfriscursussen op het gebied van het erfrecht en het personen- en familierecht en mediationvaardigheden;
  • het vFAS-jaarcongres waar naast actualiteiten en/of opfrisworkshops, kennis kan worden gemaakt met nieuwe ontwikkelingen. Dit congres dient tevens als hét jaarlijkse netwerkevenement voor de leden: er even tussenuit om de vFAS-banden weer aan te halen en te versterken tijdens een diner en een feestavond!

 
Om de kwaliteit van de vereniging uit te dragen onderhoudt de vFAS contacten met externe instanties als de NOvA, de rechterlijke macht, de Raad voor Rechtsbijstand, de MfN e.d. én met de politiek.

De vFAS werkt zo mogelijk samen met de genoemde instanties en adviseert en reageert gevraagd en ongevraagd op maatschappelijke ontwikkelingen die het vakgebied raken. Te denken valt daarbij aan het opstellen van reacties op wetsvoorstellen en het meedenken over nieuwe ontwikkelingen zoals de Bijzondere Curator.

IMFO organiseert bijeenkomsten en cursussen die deze activiteiten ondersteunen en/of hieruit voortvloeien, zoals:

  • de University Tour waarbij de banden met de wetenschap worden aangehaald en de leden in één dag teruggaan in de collegebanken en worden bijgepraat over de actualiteiten in het vakgebied;
  • een jaarlijkse themabijeenkomst waarbij de vFAS-advocaten en rechters met elkaar van gedachten wisselen over de ontwikkelingen in het vakgebied en in de rechtszaal;
  • het jaarlijkse vFAS-symposium in het kader van de Dag van de Scheiding waarbij, op grond van een in opdracht van de vFAS uitgevoerd onderzoek, een maatschappelijk thema wordt besproken met de professionals uit de markt zoals rechters, politici, psychologen, mediators  en uiteraard vFAS-advocaten;
  • het jaarlijkse Erfrechtsymposium dat de vFAS samen met de VMN organiseert in het kader van de zorg voor een goede begeleiding van nalatenschappen;
  • een opleiding Bijzondere Curator specifiek gericht en voortbordurend op de kennis en vaardigheden die de advocaat-scheidingsmediator reeds via het opleidingstraject heeft opgedaan;
  • een opleiding Jeugdrecht waarbij de vFAS-advocaat verdieping wordt aangeboden op dit vakgebied dat sterk in ontwikkeling is en waarmee de vFAS-advocaat steeds vaker te maken krijgt;
  • een specialisatieopleiding Internationaal Privaatrecht.

 
Om de kwaliteit van de vereniging en haar leden te waarborgen worden de IMFO-cursussen én specialisatieopleidingen (Familierecht, Mediation, Erfrecht, International Privaatrecht) gedoceerd door in het desbetreffende vakgebied gespecialiseerde wetenschappelijke docenten. De specialisatieopleidingen kenmerken  zich door een diepgaande kennisoverdracht door middel van schriftelijke huiswerkopdrachten en schriftelijke en/of mondelinge examens.
Deze  werkwijze draagt tevens bij aan het kunnen uitdragen van de kwaliteit richting de maatschappij, de cliënten, de externe beroepsorganisaties en de politiek.