Aanmelden

Indien u zich wenst aan te melden voor het aspirant-lidmaatschap van de vFAS wordt u verzocht onderstaand aanmeldingsformulier volledig ingevuld aan het secretariaat van de vFAS toe te zenden.

Het aspirant-lidmaatschap wordt verleend voor een periode van maximaal drie jaar. In die tijd dienen aspirant-leden de volgende opleidingen te volgen:

  • Juridische Opleiding Familierecht (JOF)
  • Mediation Opleiding (MO)
  • Juridische Specialisatieopleiding Familierecht (JSOF)
     

De datum van ingang van het aspirant-lidmaatschap is gekoppeld aan de startdatum van het bovenstaande opleidingstraject c.q. de eerste cursusdag van de eerste verplicht gestelde opleiding, de JOF.
Voor meer informatie over de opleidingen zie Ontwikkelingstraject.

Kosten lidmaatschap en aanmelding
Het contributiebedrag wordt jaarlijks tijdens de Algemene Vergadering opnieuw vastgesteld.
Voor het jaar 2018 is de contributie vastgesteld op € 515,- exclusief BTW.

Aanmeldingsformulier Aspirant-Lidmaatschap
(aanmelding geldt tevens voor de verplicht gestelde opleidingen)

Uw gegevens
Aangemelde verklaart dat hij/zij:
CAPTCHA
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.