Home

PERSBERICHT 15-11-2018 Reactie vFAS

‘Modernisering gefinancierde rechtshulp, een uitholling van de rechtsstaat?’

Den Haag – Minister van Rechtsbescherming Sander Dekker streeft naar minder procedures en meer oplossingen. De toegenomen juridisering biedt volgens hem niet altijd een oplossing voor de onderliggende moeilijkheden. De vFAS (Vereniging voor Familie- en Erfrechtadvocaten en Scheidingsmediators) onderschrijft dit standpunt van de Minister. In de afgelopen vijftien jaar heeft de vFAS in Nederland scheidingsmediation op de kaart gezet: specialistische juridische kennis én kennis over de emotionele kant van een scheidingsproces, om een scheiding goed en respectvol af te kunnen wikkelen. Deze multidisciplinaire aanpak heeft echter niet tot hogere vergoedingen geleid. De door de Staat gefinancierde rechtshulp is door de jaren heen alleen maar verder uitgehold.

Lees verder >>

CONTACT MET DE VERENIGING

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met het secretariaat van de vereniging, middels de onderstaande contactgegevens of door het invullen van het formulier.

Secretariaat vFAS
Postbus 65707
2506 EA DEN HAAG
Telefoon: 070-3626215
Fax: 070-4273263

Contactformulier gebruiken >>

VIND UW ADVOCAAT SCHEIDINGSMEDIATOR

INLOGGEN OP LEDEN SITE

Voor het laatste nieuws, agenda of u wilt informatie uitwisselen met uw collega's, dan kunt u hier inloggen.

KEURMERK

De vFAS is houder van het keurmerk Specialisatievereniging van de Nederlandse Orde van Advocaten.